english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców
Internauta umieścił wpis, w którym pochwala i nawołuje do przemocy wobec Ukraińców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: epoznan.pl
Data zgłoszenia: 21.08.2018
Data aktualizacji: 21.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz