english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów

Wezwanie do fizycznej eksterminacji homoseksualistów
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób należących do mniejszości seksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: nczas.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 22.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz