english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec wyznawców islamu

Nawoływanie do przemocy wobec wyznawców islamu
Internauta nawołuje do przemocy ze względu na wyznanie religijne.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 23.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz