english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internautka pochwala i nawołuje do przemocy wobec osób należących do mniejszości seksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

30.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: telewizjarepublika.pl
Data zgłoszenia: 30.08.2018
Data aktualizacji: 27.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz