english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy oraz represji wobec osób homoseksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

25.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

30.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 30.08.2018
Data aktualizacji: 28.09.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz