english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do przemocy wobec osób homoseksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

06.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 05.09.2018
Data aktualizacji: 13.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz