english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
W nawiązaniu do wpisu na temat rozbitego przez chuliganów pikniku równościowego, internauta umieścił wpis, w którym pochwala incydent i nawołuje do przemocy wobec osób o odmiennej orientacji płciowej.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

05.09.2018

Komenda Powiatowa Policji w Gdańsku wszczęła dochodzenie w sprawie
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 05.09.2018
Data aktualizacji: 12.09.2018
Status: w toku
X
Pobierz