english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistny tweet

Nienawistny tweet
Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na przynależność rasową i narodową, używając przy tym obraźliwych sformułowań.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.09.2018

Prokuratura Rejonowa Wrocław - Stare Miasto wszczęła dochodzenie

10.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 07.09.2018
Data aktualizacji: 02.10.2018
Status: w toku
X
Pobierz