polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against homosexuals

Internet comment promoting violence against homosexuals
Internauta sugeruje fizyczną eksterminację osób o odmiennej orientacji płciowej.

Additional information

Undertaken interventions

19.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

10.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 09.09.2018
Actualization date: 13.11.2018
Status: closed
X
Pobierz