polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Rasist comment

Rasist comment
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób z uwagi na ich przynależność rasową.

Additional information

Undertaken interventions

11.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 10.09.2018
Actualization date: 11.09.2018
Status: current
X
Pobierz