english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający i wzywający do przemocy ze względu na przynależność rasową, etniczną, narodową

Wpis internetowy znieważający i wzywający do przemocy ze względu na przynależność rasową, etniczną, narodową
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy z uwagi na przynależność rasową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 11.09.2018
Data aktualizacji: 12.09.2018
Status: w toku
X
Pobierz