polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic comment

Anti-semitic comment
Internautka umieściła antysemicki wpis, w którym nawołuje do dyskryminacji i fizycznej przemocy wobec Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

17.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 13.09.2018
Actualization date: 17.09.2018
Status: current
X
Pobierz