polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Rasist comment

Rasist comment
Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na przynależność rasową oraz wyznaniową.

Additional information

Undertaken interventions

03.12.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

24.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 23.09.2018
Actualization date: 07.12.2018
Status: closed
X
Pobierz