polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Threats due to political views

Threats due to political views
Nawoływanie do zabicia członków opozycji politycznej.

Additional information

Undertaken interventions

25.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
others / I'm not sure
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 25.09.2018
Actualization date: 25.09.2018
Status: current
X
Pobierz