polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Comments of J. Międlar during the Equality March in Wrocław

Comments of J. Międlar during the Equality March in Wrocław

Jacek Międlar w dniu 6 października 2018 r. podczas Marszu Równości we Wrocławiu publicznie wypowiadając: ?popatrzcie na te gęby, czy to są gęby normalnych ludzi? To są gęby ludzi, którzy nadają się na leczenie, albo do zamkniętej, odosobnionej celi?; ?raz sierpem, raz młotem, tęczową hołotę?; ?dzisiaj ulicami polskich miast będą kroczyć geje i lesbijki. Jestem przekonany, że następny krok to pedofile a potem zoofile, czytaj: kozojebcy!?; ?ci geje i lesbijki to ludzie, którzy gwałcą polskie dzieci, to pedofile, to być może nawet zoofile! dopuścił się popełnienia czynu zabronionego z art. 257 k.k.


Undertaken interventions

12.10.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Wrocław
Submit date: 15.10.2018
Actualization date: 15.10.2018
Status: current
X
Pobierz