english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysmieckie rysunki Cezarego Krysztopy

Antysmieckie rysunki Cezarego Krysztopy

Cezary Krysztopa ? autor antysemickich rysunków, rozpowszechnianych głownie za pośrednictwem bloga w serwisie www.blogpublika.com. Jednym z najjaskrawszych przykładów antysemickiego rysunku autorstwa Krysztopy jest ten zatytułowany ?#Polish Holocaust?. Rysunek #Polish Holocaust przedstawia trzy postacie. W centrum, w ujęciu frontalnym,  znajduje się skulona figura ofiary, klęcząca ze spuszczoną głową. Po obu jej stronach, mierząc w stronę jej głowy z pistoletów, zaprezentowane zostały w profilu dwie czarne postacie.  Wszystkie elementy kompozycji zostały oznaczone: na prawym ramieniu prześladowanego znajduje się biało-czerwona opaska, a na korpusach oprawców swastyka i czerwona gwiazda Dawida. Rysunek został podpisany: #Polish Holocaust.

Ekspertyza dotycząca rysunku znajduje się w informacjach dodatkowych.


Podjęte interwencje

23.11.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: blogpublika.com
Data zgłoszenia: 26.11.2018
Data aktualizacji: 26.11.2018
Status: w toku
X
Pobierz