english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wypowiedź znieważająca Żydów

Wypowiedź znieważająca Żydów
W swoim nagraniu Tomasz Gryguć określł Żydów spotykających się z Prezydentem RP mianem, między innymi, "satanistów" i "pustynnego bydła". Zwyczaj zapalania świateł chanukowych określił mianem "satanistycznego" i "pogańskiego".

Podjęte interwencje

31.12.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 30.12.2018
Data aktualizacji: 31.12.2018
Status: w toku
X
Pobierz