polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

A statement that insulted the Jews

A statement that insulted the Jews
W swoim nagraniu Tomasz Gryguć określł Żydów spotykających się z Prezydentem RP mianem, między innymi, "satanistów" i "pustynnego bydła". Zwyczaj zapalania świateł chanukowych określił mianem "satanistycznego" i "pogańskiego".

Undertaken interventions

31.12.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 30.12.2018
Actualization date: 31.12.2018
Status: current
X
Pobierz