english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważanie ze względu na rasę

Znieważanie ze względu na rasę

Tomasz Gryguć w filmie  Eskimosi w Amazonii. Pan Nikt - Tomasz Gryguć umieszczonym dn. 9 stycznia 2019 roku w serwisie youtube.com dopuścił się znieważania Arabów na tle przynależności rasowej, co stanowi naruszenie art. 257 kodeksu karnego:

?Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3?.

Gryguć, komentując rzekomy atak Arabów na pielgrzymkę ks. Natanka do Ziemi Świętej nazwał ich ?brudasami?. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z grudnia 2017 roku, w którym skazał Adama C. na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za fizyczny atak i znieważenie Saudyjczyka, właśnie poprzez nazwanie go ?brudasem?. Sąd nie miał wątpliwości, że użycie tego słowa wynika z pobudek rasistowskich. 

Podjęte interwencje

10.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 09.01.2019
Data aktualizacji: 10.01.2019
Status: w toku
X
Pobierz