polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against muslims

Internet comment promoting violence against muslims
Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność etniczną oraz wyznaniową.

Additional information

Undertaken interventions

28.02.2019

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

25.02.2019

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

28.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 27.01.2019
Actualization date: 04.03.2019
Status: closed
X
Pobierz