english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców
Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność narodową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.02.2019

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

28.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 27.01.2019
Data aktualizacji: 04.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz