polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Calling to violence against Ukrainians

Calling to violence against Ukrainians
Internauta umieścił wpis nawołujący do przemocy z uwagi na przynależność narodową.

Additional information

Undertaken interventions

14.02.2019

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

28.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 27.01.2019
Actualization date: 04.03.2019
Status: current
X
Pobierz