polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

A hateful Twitter post

A hateful Twitter post
Internauta umieścił wpis, w którym znieważa mniejszości z uwagi na ich przynależność etniczną, rasową oraz seksualną.

Additional information

Undertaken interventions

28.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 27.01.2019
Actualization date: 28.01.2019
Status: current
X
Pobierz