polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic comments

Anti-Semitic comments
W komentarzach pod wywiadem internetowym znajdują się bezwstydne komentarze stanowiące wyrazy niechęci do p. Aleksandra Temkina, odnoszące się do jego wyglądu i sugerujące, że osoba o wyglądzie żydowskim (w domyśle, lub niekiedy wyrażone otwarcie) powinna przenieść się do innego kraju, lub że może swoje sądy wyrażać w Izraelu.

Additional information

Undertaken interventions

29.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: wpolityce.pl
Submit date: 27.01.2019
Actualization date: 30.01.2019
Status: current
X
Pobierz