english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do eksterminacji mniejszości

Wezwanie do eksterminacji mniejszości
Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym pochwala zbrodnię Holokaustu, sugeruje konieczność fizycznej eksterminacji osób o poglądach lewicowych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.03.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła dochodzenie

29.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 28.01.2019
Data aktualizacji: 21.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz