polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to exterminate minorities

Call to exterminate minorities
Użytkownik serwisu twitter.com umieścił wpis, w którym sugeruje konieczność "zagazowania" Żydów, muzułmanów, osób homoseksualnych i czarnoskórych.

Additional information

Undertaken interventions

29.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 28.01.2019
Actualization date: 29.01.2019
Status: current
X
Pobierz