english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Użytkownik serwisu facebook.com umieścił antysemicki komentarz, w którym wzywa do fizycznej zagłady Żydów.Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.03.2019

Komenda Miejska Policji w Chełmie wszczęła dochodzenie

11.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 31.01.2019
Data aktualizacji: 11.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz