polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to commit a crime

Call to commit a crime
Użytkownik serwisu Facebook.pl umieścił komentarz, w którym sugeruje konieczność fizycznej eksterminacji Adriana Zandberga oraz innych osób o tych samych poglądach.

Additional information

Undertaken interventions

12.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
others / I'm not sure
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 05.02.2019
Actualization date: 12.02.2019
Status: current
X
Pobierz