polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic comment

Anti-semitic comment
Internauta zamieścił wpis pochwalający działania przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera wobec Żydów ubolewając nad faktem, że nie pozwolono mu tychże działań dokończyć.

Additional information

Undertaken interventions

30.05.2019

Do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia przesłano akt oskarżenia

29.03.2019

Komenda Miejska Policji w Łodzi wszczęła dochodzenie

26.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 23.02.2019
Actualization date: 04.06.2019
Status: current
X
Pobierz