english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki wpis J. Bartyzela

Antysemicki wpis J. Bartyzela

J. Bartzyel opublikował 24 lutego 2019 roku, w serwisie Facebook.com, następujący wpis:

"To, że nas Żydzi nienawidzą i opluwają, jestem w stanie przyjąć ze spokojem ? w końcu czegóż można spodziewać się od tego plemienia żmijowego pełnego pychy, jadu i złości? Trzeba po prostu trzymać ich na dystans, tak wielki, jak tylko możliwe. W ogóle nawet inne próbować dyskutować czy przekonywać, bo to daremne; oni nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy. I w nosie mam też ile polskich drzewek "sprawiedliwych" będzie w Yad Vashem, może nie być nawet żadnego. Ale nie mogę mieć innego poczucia, jak bezbrzeżnej pogardy dla tych Polaków (z metryki), którzy kalają własne gniazdo, gorliwie przyłączając się do polakożerczej kampanii pomówień. Dla tych renegatów nie może być żadnego wybaczenia ani litości. Gdyby to ode mnie zależało, karałbym ich - nie więzieniem, bo po co obciążać podatników kosztami ich utrzymania w tych wygodnych pensjonatach, jakimi są dzisiaj zakłady penitencjarne - ale dożywotnią infamią narodową oraz cieleśnie: publiczną chłostą w sempiternę".

Wpis ten został usunięty przez administrację serwisu, jednak w mediach został ujawniony zrzut ekranu z widoczną treścią.

Tekst ten można z całą pewnością zakwalifikować jako publiczne obrażanie i zniesławianie grupy osób z powodu ich faktycznej lub przypuszczalnej żydowskiej tożsamości albo pochodzenia. Ponadto wyraża kłamliwą, odmawiającą człowieczeństwa (vide ?plemię żmijowe?) opinię o Żydach.

Z całą pewnością jest to tekst antysemicki, który zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji nr 9 dot. ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem z dn. 25 czerwca 2004 r., CRI (2004) 37 podlega kryminalizacji. Państwa członkowskie Rady Europy, w tym Polska, zobowiązane są do przeciwdziałania rasizmowi, w tym antysemityzmowi, przy wykorzystaniu przepisów prawa karnego.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.06.2019

Prokuratura Rejonowa Toruń - Centrum Zachód umorzyła śledztwo

02.04.2019

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód wszczęła śledztwo

26.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 26.02.2019
Data aktualizacji: 02.07.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz