polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Attack on the office of Obywatele RP

Attack on the office of Obywatele RP

Nieznani sprawcy w nocy z 24 na 25 lutego 2019 roku na siedzibie Stowarzyszenia Obywatele RP (ul. Wolska 46/48) dopuścili się publicznego prezentowania symboli neofaszystowskich oraz haseł nienawistnych, w tym antysemickich.

Na frontowej ścianie siedziby Stowarzyszenia Obywatele RP pojawiły się hasła: Jude raus; Czerwone świnie; Śmierć zdrajcom; Ubywatele; 14/88.

Dla wyjaśnienia: 88 to znany zamiennik hasła Heil Hitler, od H, ósmej litery alfabetu ? z kolei 14 oznacza stworzone przez amerykańskiego neonazistę Davida Lane?a tzw. czternaście słów, brzmiące w tłumaczeniu ?Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci?.

Ponadto pojawiły się tam symbole Krzyż celtycki (międzynarodowy symbol ?white power? ? ?potęgi białej rasy?); Nazistowska swastyka.


 


Undertaken interventions

27.02.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
acts of violence and vandalism associated with discrimination
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Warszawa, ul. Wolska 46/48
Submit date: 27.02.2019
Actualization date: 27.02.2019
Status: current
X
Pobierz