polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Hate speech towards Catholics

Hate speech towards Catholics
Internauta w komentarzu zamieszczonym na portalu gazeta.pl wzywa do wyrzucenia z Polski Kościoła katolickiego, który określa "czarną zarazą".

Additional information

Undertaken interventions

28.03.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

06.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl
Submit date: 28.02.2019
Actualization date: 03.04.2019
Status: closed
X
Pobierz