polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to exterminate Catholics

Call to exterminate Catholics
Internauta na portalu gazeta.pl wzywa do prewencyjnego rozstrzeliwania katolików, określanych jako "katooszołomstwo".

Additional information

Undertaken interventions

05.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.p
Submit date: 01.03.2019
Actualization date: 05.03.2019
Status: current
X
Pobierz