polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call to exterminate Catholics

Call to exterminate Catholics
Internauta na portalu gazeta.pl wzywa do zabijania (wyrzynania) katolików i zniszczenia Watykanu

Additional information

Undertaken interventions

19.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl
Submit date: 01.03.2019
Actualization date: 09.05.2019
Status: closed
X
Pobierz