polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

The praise of a terrorist attack

The praise of a terrorist attack
Internauta umieścił komentarz, w którym pochwala akt terroryzmu motywowany przynależnością wyznaniową.

Additional information

Undertaken interventions

18.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
others / I'm not sure
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 15.03.2019
Actualization date: 18.03.2019
Status: current
X
Pobierz