english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy i nienawiści wobec Żydów

Wezwanie do przemocy i nienawiści wobec Żydów
Użytkownik serwisu wykop.pl umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów, wzywa do nienawiści i przemocy wobec nich.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.06.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 16.05.2019
Data aktualizacji: 17.06.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz