english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.07.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

24.06.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 18.05.2019
Data aktualizacji: 30.07.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz