polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic comment

Anti-semitic comment
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

23.07.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

24.06.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 18.05.2019
Actualization date: 30.07.2019
Status: closed
X
Pobierz