polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic comment

Anti-semitic comment
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 18.05.2019
Actualization date: 20.05.2019
Status: current
X
Pobierz