polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Hateful comments on Poles

Hateful comments on Poles
Użytkownik serwisu jbzdy.pl umieszcza komentarze pełne pogardy wobec Polaków, nazywające ich "robakami".

Additional information

Undertaken interventions

23.07.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.05.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: jbzdy.pl
Submit date: 20.05.2019
Actualization date: 30.07.2019
Status: closed
X
Pobierz