english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do przemocy wobec osób LGBT

Komentarz wzywający do przemocy wobec osób LGBT
Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 12.07.2019
Data aktualizacji: 15.07.2019
Status: w toku
X
Pobierz