english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.10.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów wszczęła dochodzenie

23.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: telewizjarepublika.pl
Data zgłoszenia: 22.07.2019
Data aktualizacji: 16.10.2019
Status: w toku
X
Pobierz