english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do blokady Marszu Równości w Płocku

Wezwanie do blokady Marszu Równości w Płocku

Wydarzenie Blokujemy paradę ?Równości? w Płocku, które stanowi podżeganie do popełnienia przestępstwa z art. 260 kk.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 22.07.2019
Data aktualizacji: 23.07.2019
Status: w toku
X
Pobierz