polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for violence against homosexual people

Call for violence against homosexual people
Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych.

Additional information

Undertaken interventions

10.10.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

29.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: telewizjarepublika.pl
Submit date: 29.07.2019
Actualization date: 16.10.2019
Status: current
X
Pobierz