polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

A call to extermination and violence against Germans

A call to extermination and violence against Germans
Mateusz Marzoch reprezentujący Młodzież Wszechpolską na Marszu Powstania Warszawskiego skandował "Jedna kula - jeden Niemiec", co jest jawnym nawoływaniem do przemocy i fizycznej eksterminacji grupy narodowościowej.

Undertaken interventions

28.08.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

07.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
others / I'm not sure
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 02.08.2019
Actualization date: 03.09.2019
Status: closed
X
Pobierz