polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment promoting violence against Catholic clergy

Internet comment promoting violence against Catholic clergy
Internauta  wzywa do fizycznej likwidacji (powywieszania na latarniach) duchownych katolickich określanych mianem "czarna zaraza"

Additional information

Undertaken interventions

30.08.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

07.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: wiadomosci.gazeta.pl
Submit date: 05.08.2019
Actualization date: 09.09.2019
Status: closed
X
Pobierz