english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: fronda.pl
Data zgłoszenia: 06.08.2019
Data aktualizacji: 06.08.2019
Status: w toku
X
Pobierz