polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for violence against homosexual people

Call for violence against homosexual people
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

Additional information

Undertaken interventions

06.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: fronda.pl
Submit date: 06.08.2019
Actualization date: 06.08.2019
Status: current
X
Pobierz