polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for violence against homosexual people

Call for violence against homosexual people
Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Additional information

Undertaken interventions

20.09.2019

Komenda Miejska Policji w Katowicach wszczęła dochodzenie

12.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: facebook.com
Submit date: 08.08.2019
Actualization date: 02.10.2019
Status: current
X
Pobierz