polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Call for violence against homosexual people

Call for violence against homosexual people

Internauta nawołuje do eksterminacji osób z uwagi na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Additional information

Undertaken interventions

19.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: /twitter.com
Submit date: 12.08.2019
Actualization date: 19.08.2019
Status: current
X
Pobierz