english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na orientację seksualną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 12.08.2019
Data aktualizacji: 12.08.2019
Status: w toku
X
Pobierz